Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


17. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 15. december 2016

OBČINA DOMŽALE

ŽUPAN
 
 
Številka : 0070-1/2016
Datum :   01. 12. 2016
Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale
 
S K L I C U J E M

17. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE 
Seja bo v ČETRTEK, 15. decembra 2016, ob 16. uri,
v sejni dvorani Občine Domžale.


Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 16. seje z dne 20. 10. 2016 predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Volitve in imenovanja 

2. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – druga obravnava – posebna brošura
Gradivo k točki 2

3. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi imena ulice v naselju Domžale in preimenovanje dela ulice v naselju Dob – skrajšani postopek
Gradivo k točki 3
 
4. Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na delih naselij Gorjuša, Goričica pri Ihanu, Brdo, Laze pri Domžalah, Dobovlje, Zaboršt in Podrečje – druga obravnava
Gradivo k točki 4
 
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – druga obravnava
Gradivo k točki 5
 
6. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2017
Gradivo k točki 6
 
7. Vprašanja, pobude in predlogi
Gradivo k točki 7
 
 
 
 
 
 

 ŽUPAN
 Toni Dragar

 • Celotno gradivo 17. seje OS
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 11232.09kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si