Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Obvestilo o nameravani prestavitvi bazne postaje mobilne telefonije v Radomljah

Občina Domžale obvešča krajane krajevne skupnosti Radomlje o nameravani prestavitvi bazne postaje mobilne telefonije v Radomljah.

Na pobudo krajanov o nestrinjanju s postavitvijo začasne bazne postaje v Radomljah je Občina Domžale, že januarja 2014 od Telekoma Slovenije d.d. zahtevala, da se bazna postaja prestavi in tako zagotovi osnovno kvaliteto življenja okoliških stanovalcev, otrok v Vrtcu Mlinček Radomlje ter učencev v Osnovni šoli Preserje pri Radomljah.
 
24. člen PUP med drugim določa, da je pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije potrebno upoštevati, da se te objekte usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino, poleg tega pa je potrebno na izpostavljenih legah zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora. 
 
Krajane KS Radomlje seznanjamo z namero o gradnji bazne postaje mobilne telefonije na novi lokaciji. Ministrstvo za okolje in prostor obravnava vloženo gradbeno dovoljenje za novo lokacijo bazne postaje mobilne telefonije, ki bo locirana dobrih 100 metrov severozahodno od sedanje (grafika nove lokacije je priložena spodaj). 
 
Rešitev problematike je v interesu Občine Domžale saj si želimo, da se našim občankam in občanom omogoči kvalitetnejše bivanje na omenjenem območju.
                                                                                                               

                                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                                           Toni DRAGAR

 
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si