Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


18. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 16. februar 2017

OBČINA DOMŽALE
žUPAN
                                                                                           

Številka : 0070-1/2017 

Datum :   02. 02. 2017
Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale 
 
S K L I C U J E M
18. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE
Seja bo v ČETRTEK, 16. februarja 2017, ob 16. uri, 
v sejni dvorani Občine Domžale.
 
 
Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 17. seje z dne 15. 12. 2016 predlagam naslednji 
 
DNEVNI RED:                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Obravnava in sprejem Dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Domžale Gradivo k točki 1

2. Obravnava in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2017 Gradivo k točki 2
 
3. Obravnava in sprejem dopolnitve načrta prodaje finančnega premoženja Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek Gradivo k točki 3
 
4. Obravnava in sprejem izjave občinskega sveta o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob Gradivo k točki 4
 
5. Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale – hitri postopek Gradivo k točki 5
 
6. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2017 Gradivo k točki 6
 
7. Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2017 Gradivo k točki 7
 
8. Vprašanja, pobude in predlogi Gradivo k točki 8

ŽUPAN                      
Toni Dragar
 

 • Celotno gradivo 18. seje OS
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 20427.2kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si