Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Podžupanja mag. Renata Kosec si je ogledala gradnjo tekočih investicij

Danes, 10. februarja 2017, si je podžupanja mag. Renata Kosec ogledala napredek pri gradnji tekočih investicij - prenova mrliške vežice na Homcu, gradnja Doma krajanov - gasilskega doma na Studencu in gradnja prizidka POŠ Ihan.

 
Najprej si je gospa podžupanja ogledala dela na Homcu. Zaradi dotrajanosti in funkcionalne zastarelosti je bila načrtovana prenova vseh delov poslovilnih objektov v Homcu, da se prepreči propadanje in se podaljša uporabnost ter hkrati posodobi objekt. Izvajalec del je Ural d.o.o. iz Kamnika. Uredili bomo gretje, preuredili razsvetljavo in zamenjali stavbno pohištvo. Bistvenih posegov v fasado se ne predvideva, saj gre zgolj za obnovo. Gradnja kljub mrazu poteka po načrtu. Kasneje sledi še zamenjava strešne kritine na nadstrešnici z ureditvami vseh kleparskih zaključkov.

Zatem si je ogledala napredek gradnje na Studencu in v Ihanu. Oba objekta smo hkrati začeli graditi septembra 2016 in naj bi bila predvidoma zaključena do jeseni 2017. Na obeh objektih je danes potekala namestitev oken. V mesecu januarju je bila gradnja otežena zaradi mraza, vendar delo kljub temu poteka po načrtu. Oba objekta sta izjemnega pomena za krajevni skupnosti in družabno življenje v teh krajih. Novogradnjo na Studencu si je ogledal tudi namestnik poveljnika Civilne zaščite Peter Gubanc.  

Urad župana


 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si