Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


19. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 16. marca 2017

OBČINA DOMŽALE
ŽUPAN

Številka : 0070-1/2017 

Datum :   02. 03. 2017
 
Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale 
 
 
S K L I C U J E M
19. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE
Seja bo v ČETRTEK, 16. marca 2017, ob 16. uri, 
v sejni dvorani Občine Domžale.
 
 
Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 18. seje z dne 16. 02. 2017 predlagam naslednji 
 


DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2017 – gradivo boste prejeli tri dni pred sejo[GRADIVO1]
 
2. Obravnava in sprejem Pravilnika o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale – skrajšani postopekGradivo k točki 2

3. Obravnava in sprejem Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale – hitri postopekGradivo k točki 3

4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale – skrajšani postopekGradivo k točki 4

5. Obravnava in sprejem Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine DomžaleGradivo k točki 5

6. Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobraGradivo k točki 6

7. Vprašanja, pobude in predlogi                                                                                                              
 

ŽUPAN
Toni Dragar
 
 
 

 • Celotno gradivo 19. seje OS
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 3946.49kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si