Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Povabilo k oddaji ponudbe za sodelovanje na Kuhni na plac

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, ki jo zastopa župan Toni Dragar, izdaja naslednje

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA SODELOVANJE NA KUHNI NA PLAC
 
1.Predmet povabila
Občina Domžale (v nadaljevanju: organizator) izbira ponudnika gostinskih in drugih  storitev, ki bo v času prireditve KUHNA NA PLAC,  namenjena promociji kulinarike, vinarstva in pivovarništva, nudil obiskovalcem prireditvene ploščadi pri tržnem prostoru v Domžalah prodajo in promocijo izdelkov, ki ustrezajo namenu Kuhne na plac. Na prireditvi bo predstavljena ponudba in ponujena hrana ter pijača lokalnih in slovenskih ponudnikov (v nadaljevanju: ponudniki).
Prireditev KUHNA NA PLAC  je predvidena vsako prvo soboto v mesecih: april, maj, junij, julij, september in oktober. Termini in roki za sodelovanje na KUHNI NA PLAC za leto 2017 so navedeni v spodnji tabeli.
 

Datum dogodka KNP 2017

Rok za prijavo

Rok za obveščanje o izboru

Rok za plačilo stojnice

1. april

21. marec

23. marec

27. marec

6. maj

14. april

21. april

24. april

3. junij

16. maj

23. maj

29. maj

1. julij

14. junij

21. junij

26. junij

2. september

14. avgust

21. avgust

28. avgust

7. oktober

14. september

21. september

25. september

 

2. Pogoji za ponudnika gostinskih storitev
Ponudniki, ki lahko za namen tega povabila oddajo svojo ponudbo, so fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje gostinske ali druge ustrezne dejavnosti, določene z zakonom in drugimi predpisi.
 
3. Pogoji najema stojnice
Izbrani ponudnik gostinskih ali drugih storitev se zavezuje, da:
-bo v roku, določenem v tabeli pod točko 1, organizatorju plačal ceno stojnice, na kateri bo opravljal gostinske ali druge storitve,
-bo upošteval usmeritve in navodila, ki mu jih bo v zvezi z omenjenimi dogodki podala kontaktna oseba organizatorja,
-bo upošteval Pogoje o sodelovanju na Kuhni na plac (v nadaljevanju: pogoji za sodelovanje), ki so priloženi Povabilu k oddaji ponudbe in Prijave za sodelovanje na dogodek.
 
4. Izbor ponudnikov
Na Kuhni na plac lahko sodelujejo ponudniki, katerih ponudba ustreza namenu Kuhne na plac.
Do stojnice je upravičen ponudnik, ki je poravnal vse obveznosti, določene s pogoji o sodelovanju. Cena in plačilo sta navedena v pogojih sodelovanja na Kuhni na plac pod točko 4.
Ker je število stojnic omejeno, bo o izboru ponudnikov odločala posebna komisija, zato si organizator pridržuje pravico odločanja o sprejemu oz. zavrnitvi udeležbe ponudnika na Kuhni na plac.
Organizator bo z izbranim ponudnikom gostinskih storitev sklenil pogodbo. S podpisom prijave, ki je hkrati prijava, ponudnik priznava in sprejema pogoje o sodelovanju.
 
5. Navodila za pripravo ponudbe
Svojo ponudbo nam posredujte tako, da izpolnite Prijavo za sodelovanje na Kuhni na plac, ki je priloga k Povabilu k oddaji ponudb ter jo pošljite na Občina Domžale, pripis Prijava Kuhna na plac, Ljubljanska cesta 69. 1230 Domžale ali na e-naslov: vlozisce@domzale.si.
Ponudba oziroma prijava se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme (po navadni ali elektronski pošti) do vključno datuma, navedenega v tabeli pod točko 1. Prijave, prispele po tem roku, bo organizator štel za prepozne in jih ne bo upošteval pri izboru za sodelovanje na Kuhni na plac.
Za dodatne informacije v zvezi s povabilom k oddaji ponudb lahko pokličete na telefonsko številko: 01/ 72 10 712, oziroma se v času uradnih ur osebno oglasite v prostorih Občine Domžale, v Uradu župana, Odnosi z javnostmi, soba številka 34.
 
 
                                                                          OBČINA DOMŽALE
                                                                               ŽUPAN
                                                                           Toni Dragar
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si