Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Aktualne investicije

Občina Domžale poleg večjih investicij, kot so gradnja novega doma krajanov – gasilskega doma na Studencu, poslovilnega objekta v Homcu, pokopališča v Radomljah, prenova Mlinarske brvi v Radomljah, načrtuje tudi investicije, ki so usmerjene v osnovno šolsko infrastrukturo. V Ihanu poteka gradnja prizidka podružnične osnovne šole, prav tako se izvaja energetska sanacija Osnovne šole Venclja Perka, V sredini junija načrtujemo širitev Osnovne šole Preserje, med poletjem pa bomo obnovili notranjost telovadnice v Osnovni šoli Dob. Pomlad pa je tudi priložnost, da našo pozornost usmerimo v cestno infrastrukturo in pogledamo kakšne posledice je za seboj, na cestah pustila zima. Zato v nadaljevanju pozorno preberite, kje vas čakajo delne in občasno kratkotrajne popolne zapore cest in ulic v občini Domžale.

Obnova vodovodnega, kanalizacijskega in cestnega omrežja v Občini Domžale

Občina Domžale vlaga v dotrajano vodovodno in kanalizacijsko omrežje po celotnem območju občine. Z javnim komunalnim podjetjem Prodnik vzporedno planiramo in izvajamo investicije s katerimi je zagotovljena učinkovitejša izraba in boljše gospodarjenje z vodnimi viri ter s tem manjša izguba vode ter posledično manjša obremenitev okolja. Prenova obstoječe kanalizacije pa bo izboljšala obravnavo komunalnih odplak. 
Za nami je obnova lokalne ceste Rodica-Mengeš, po prvomajskih praznikih, 3. maja 2017 bo Občina Domžale pričela z deli na Župančičevi ulici v Domžalah. Obnovljeno bo vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter izvedena rekonstrukcija ceste. Ta čas bo vzpostavljena delna in kratkotrajna popolna cestna zapora javne poti JP571211 - Župančičeva ulica v Domžalah. Dela bodo potekala predvidoma v maju in juniju 2017. Stanovalci bodo lahko ves čas dostopali do parkirišč in garaž, razen v času popolnih a kratkotrajnih zapor Župančičeve ulice, zaradi asfaltiranja in izgradnje vodovodnih priključkov.
 
Na Jarčevi ulici bo do 18. maja 2017 vzpostavljena popolna zapora, od 7. do 17. ure zaradi izgradnje vodovoda in asfaltiranja vozišča. Do konca meseca maja bo Mlinarska brv neprehodna saj je na tem koncu zaradi izgradnje nove brvi vzpostavljena popolna zapora javne poti KP 572154 Radomlje – Homec. V tem času boste lahko izbrali obhod preko mostu v Radomljah ali preko mostu želja v Nožicah. V Radomljah je po zaključku tekočega šolskega leta, torej v času poletnih šolskih počitnic, predvidena prestavitev bazne postaje mobilnih komunikacij. Investitor Telekom Slovenije bo zgradil novo začasno dostopno cesto ob Radomeljskem mostu (Mlinarski brvi) čez reko Kamniško Bistrico in novo bazno postajo, ki bo locirana dobrih 100 metrov severozahodno od sedanje. Po izgradnji nove bodo obstoječo bazno postajo odstranili. Investitor je pridobil gradbeno dovoljenje in vsa potrebna soglasja, v pripravi je projekt za izvedbo gradnje. Na Radio cesti v Domžalah bo od 7. do 17. ure, zaradi investicijskih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, vzpostavljena popolna zapora, do 21. junija 2017.
 
Na praznik dela, 1. maja 2017, bodo od 6. do 11. ure občasne zapore cest v središču Domžal, zaradi tradicionalne »Prvomajske budnice v Domžalah«. Zaradi izvedbe dobrodelne tekaške prireditve»WINKS FOR LIFE WORLD RUN – KRILA ZA ŽIVLJENJE« bodo 7. maja 2017 med 13.45 in 15.20 uro postavljene občasne zapore križišč lokalnih cest z državnimi cestami v občini Domžale.
 
Občanke in občane Občine Domžale naprošamo za strpnost in razumevanje v času gradnje in prireditev. 
 

Občina Domžale, Urad župana 
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si