Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Na nekaterih ekoloških otokih sedaj tudi zbiralniki za e-odpadke in baterije

V okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki so bili pod okriljem družbe ZEOS, d.o.o., skupaj z lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o., na nekatere ekološke otoke v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče postavljeni zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo in baterije.

Simbolična predaja zbiralnikov v uporabo vsem petim občinam, v katerih Javno komunalno podjetje Prodnik izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki, se je zgodila v petek, 7. 4. 2017, v Domžalah.
 
S projektom želijo v družbi ZEOS, d.o.o. spreminjati navade občanov in občank na področju ravnanja s tovrstnimi odpadki, in sicer s postavitvijo nove infrastrukturne mreže ter spremljevalno-ozaveščevalnimi dogodki. Zavedajo se, da le ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj, zato želijo približati infrastrukturo ločenega zbiranja malih aparatov in odpadnih baterij gospodinjstvom širom države.
 
»E-odpadki in odpadne baterije so posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato želimo približati možnosti njihove oddaje vsem občankam in občanom. Vsebujejo težke kovine, ki so v primeru nepravilnega ravnanja za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri.« je zbranim povedal direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.
 
Na predaji zbiralnikov v Domžalah je bil prisoten tudi direktor Prodnika d.o.o. ter župani vseh petih občin, ki so skupaj z direktorjem družbe ZEOS, d.o.o. podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pozdravili novo pridobitev. 
 
Direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik Marko Fatur je na dogodku poudaril: »Naše podjetje je do zdaj zbiralo e-odpadke in odpadne baterije dvakrat letno preko zbiralnih akcij, čez celo leto pa v zbirnem centru, kamor lahko občanke in občani še vedno oddajajo svoje stare aparate. S postavitvijo uličnih zbiralnikov na nekatere ekološke otoke pa se standard za uporabnike dviguje. Pričakujemo, da bo količina ločeno zbranih e-odpadkov in odpadnih baterij zaradi nove infrastrukture še naraščala.«
 
»Pozdravljam novo pridobitev na naših ekoloških otokih, saj imamo vsi v gospodinjstvih podoben problem, in sicer kam odvreči elektronske naprave in odpadne baterije, ki niso več v uporabi. Verjamem, da bodo občanke in občani te nove ulične zbiralnike s pridom uporabljali. Da smo nad novimi zbiralniki navdušeni, dokazuje tudi današnja udeležba vseh petih županov. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi podjetju Prodnik in družbi ZEOS za pobudo in izpeljano akcijo, s katero osveščamo, da nam je mar za čisto in urejeno okolje.« pa je dodal župan Občine Domžale Toni Dragar.
 
Ulični zbiralniki so sicer že preizkušeni, saj že stojijo v nekaterih drugih slovenskih občinah. Zbiralnike so v nekaterih občinah že praznili in povprečno zbrali okoli 150 kilogramov na posamezni ulični zbiralnik. Občanke in občani so jih dobro sprejeli, saj so bili zbrani odpadki dobro ločeni, le 2% je bilo odloženih ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo.
 
V občini Domžale se nahaja šest zbiralnikov za e-odpadke in baterije, in sicer na ekoloških otokih: 


- v Domžalah na Vodovodni cesti,
- v Dragomlju pri osnovni šoli,
- v Preserjah pri osnovni šoli (VIII. ulica),
- V Domžalah na Kolodvorski cesti,
- v Domžalah na Zoranini ulici,
- na Viru pri trgovskem centru Arkadia.
 
V zbiralnike se lahko odda male gospodinjske aparate, ostalo malo opremo in orodje, računalniško opremo in zabavno elektroniko, igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok ali baterije ter prenosne baterije in akumulatorje. 
 
Več o tem si lahko preberete na www.jkp-prodnik.si ali http://e-odpadki.zeos.si.
 
Prodnik 
Foto: Vido Repanšek
 
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si