Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


21. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 15. junij 2017

OBČINA DOMŽALE
ŽUPAN

                                                                                            
Številka : 0070-1/2017                                                                                          
Datum :   01. 06. 2017


Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

S K L I C U J E M

21. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Seja bo v ČETRTEK, 15. junija 2017, ob 16. uri,
v sejni dvorani Občine Domžale.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 20. seje z dne 20. 04. 2017 predlagam naslednji


DNEVNI RED:                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek Gradivo k točki 1   
2.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – skrajšani postopek    Gradivo k točki 2
3.    Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Domžale« - skrajšani postopek   Gradivo k točki 3
4.    Obravnava in sprejem Odloka o pokopališkem redu v občini Domžale – prva obravnava   Gradivo k točki 4
5.    Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra    Gradivo k točki 5
6.    Informacija o zaključnih aktivnostih Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale     Gradivo k točki 6
7.    Obravnava in sprejem programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2017   Gradivo k točki 7
8.    Vprašanja, pobude in predlogi    Gradivo k točki 8                       
ŽUPAN
Toni Dragar

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si