Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ekipa civilne zaščite Občine Domžale predava na Igu - "študija primera Požar v stolpnici"

Danes, 7. junija 2017, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu poteka izobraževanje "Študija primera Požar v stolpnici - Domžale 2013". Predavajo člani našega sistema zaščite in reševanja Domžale - Peter Gubanc, namestnik poveljnika CZ Občine Domžale in vodja Oddelka za premoženjske zadeve, Matjaž Merkužič, poveljnik Gasilske zveze Domžale in poveljnik Centra za zaščito in reševanje Domžale, ter mag. Renata Kosec, članica štaba CZ Občine Domžale zadolžena za odnose z javnostmi in podžupanja Občine Domžale.

 

Študija primera je namenjena predvsem poveljnikom CZ, njihovim namestnikom in članom štabov CZ, poveljnikom
oziroma vodjem enot, služb in drugih operativnih sestav za ZRP, javnim uslužbencem na področju
ZIR ter predstavnikom MNZ/Policije. 

Današnji predavatelji so predstavili naš celotni sistem zaščite in reševanja Občine Domžale, okoliščine nesreče (požar 2013), vodenje intervencije javne gasilske službe, vodenje aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči ter delo štaba CZ Občine Domžale med in po požaru, odnosi z javnostmi, organizacija pomoči prizadetim po nesreči. Namen izobraževanja je deliti izkušnje in pridobljena znanja ("lesson learnt").

Urad župana  

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si