Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Postavitev oznake visoke vode na reki Kamniški Bistrici v Domžalah

Predstavniki Komisije za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije, Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so v petek, 16. junija 2017 v sodelovanju s Srednjo šolo Domžale in Občino Domžale skupaj postavili oznako visoke vode na Kamniški Bistrici v Domžalah.

Dijaki so se seznanili z nevarnostmi in posledicami poplav ter spremljali namestitev opozorilnih tablic, ki označuje zadnjo najvišjo zabeleženo visoko vodo na Kamniški Bistrici v Domžalah, ki pa ni bila najvišja. Leta 1990 je zabeležena najvišja gladina vode. 

Dijake in ostale prisotne je nagovoril župan Občine Domžale Toni Dragar, ki je predstavil pomen reke in poplavno problematiko občine. »Ureditev rekreacijske poti ob reki Kamniški Bistrici je eden od dolgoročnih projektov naše občine, vključno z ureditvijo struge in brežin. Vesel sem, da ste si izbrali ravno temo, ki opozarja na poplavne nevarnosti. Tabla, ki smo jo danes namestili pa bo spominjala občane, da živimo v sožitju z naravo, z vodo s katero moramo ravnati ravno tako skrbno in ji namenjati pozornost z rednim vzdrževanjem, je v svojem kratkem nagovoru povedal župan, Toni Dragar.«
 
Predstavniki ARSO in Komisije za hidrogeografijo so dijakom predstavili Akcijo oznak visoke vode, hidrološke značilnosti ter dejavnosti ARSO na področju hidrologije. Oznako smo postavili na vodomerni postaji v Domžalah, postavili pa smo jo za datum letošnje najvišje zabeležene visoke vode na Kamniški Bistrici. »S profesorico geografije na Srednji šoli Domžale, Petro Dovč smo se dogovorili, da bodo v naslednjem šolskem letu dijaki z našo pomočjo in s sodelovanjem Občine poskusili izdelati seminarske naloge na temo poplav oziroma visokih voda v Domžalah. Predlog je bil, da bi v bodoče v sodelovanju z lokalno skupnostjo in na podlagi raziskovalnih nalog dijakov, postavili oznake visoke vode na različnih lokacijah v Domžalah in okolici, je povedal g. Igor Lipovšek z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.«
 
Akcijo postavitve oznake smo povezali s terenskim poukom ob Bistrici za geografijo pri katerem sta sodelovali dve profesorici, prof. Petra Dovč in prof. Alenka Lenarčič. Na terenskem pouku so dijaki ugotavljali različne fizično in družbeno geografske značilnosti območja Domžal in reke Kamniške Bistrice, regionalne in lokalne značilnosti ter fizikalne in kemične značilnosti vode.
 
Hvala vsem sodelujočim za skupno akcijo.
 
Komisija za hidrogeografijo in Občina Domžale
Foto: Občina Domžale, Vido Repanšek
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si