Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO KAVNEGA PAVILJONA ČEŠMINOV PARK V NAJEM

Skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženjem države, samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS 86/10 s spremembami) Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO KAVNEGA PAVILJONA ČEŠMINOV PARK V NAJEM

 
Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja kavnega paviljona Češminov park. Kavni paviljon obsega naslednje prostore:
Bar in prostor za mize v izmeri 33,80 m², klet v izmeri 9,46², pokrita terasa v izmeri 205 m² in souporaba javno dostopnega WC v izmeri 14,95 m².

Vsebina javnega povabila je v prilogi.
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si