Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Obvestilo o trajni spremembi prometnega režima na Župančičevi ulici v Domžalah

13. julij 2017 - Občina Domžale je v celoti obnovila Župančičevo ulico v Domžalah, kjer bo od 20. julija 2017 naprej, začel veljati spremenjen prometni režim.

V sklopu investicijskega projekta je bila obnovljena Župančičeva ulica med ulico Matije Tomca na južni strani in Ljubljansko cesto na severni strani. Obnovitvena dela so zajemala rekonstrukcijo voziščne konstrukcije na celotni širini vozišča, v dolžini 250 metrov, ureditev pločnikov in prehodov za pešce ter umestitev naprav za umirjanje prometa ter omejitev hitrosti na obravnavanem odseku. Poleg tega so dela, ki sta jih izvajala vodilni partner Elicom d.o.o. in partner Asfalting d.o.o., potekala na ureditvi odvodnje meteorne vode z vozišča in pločnikov ter investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu na glavnem vodu in hišnih priključkih. Višina celotne investicije je 220.000 EUR. 
 
Z deli bomo predvidoma zaključili do 20. julija 2017, od tega dne dalje bo začel veljati nov prometni režim, ki bo v severnem delu Župančičeve ulice urejen kot enosmerna ulica, pri čemer bo možen promet na relaciji jug-sever, medtem ko s parkirišča ob Ljubljanski cesti promet proti južni strani Župančičeve ulice ne bo možen (priložena je skica nove ureditve). Dodatno bo umeščenih pet novih parkirnih mest-MODRA CONA ter dvignjeno križišče ob BIČ-prehodu, prav tako je bila zamenjana javna razsvetljava ob cesti. 

Občina Domžale, Urad župana
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si