Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Vodni viri na našem območju so stabilni in v večjem delu tudi v sušnem obdobju zagotavljajo uporabo pitne vode brez omejitev

Vodni viri prebivalcem občine Domžale zagotavljajo zadostno količino pitne vode tudi v teh vročih in sušnih poletnih dneh. Vodni viri za domžalsko občino so stabilni in nudijo zadostno zalogo vode za zagotavljanje uporabe pitne vode brez omejitev. Zaradi bogatih vodnih virov ter rednega vlaganja v obnovo obstoječih in izgradnjo novih črpališč, vrtin in vodnjakov je zagotovljena nemotena in varna oskrba s pitno vodo za vse prebivalce tudi v daljšem obdobju brez padavin.

Na kakovost vode iz pipe vpliva tudi čas zadrževanja in temperatura vode v ceveh
 
Pitne vode je na tem območju torej dovolj in je na vodnih virih odlične kakovosti, na njeno kakovost pa lahko vplivajo visoke temperature, ki segrejejo vodo v javnem vodovodnem sistemu. Zato je v tem obdobju za kakovost pitne vode še toliko bolj pomembno, da se voda redno porablja. Ob zmanjšanju porabe zaradi dopustov voda namreč počasneje potuje po ceveh, kar v vročih poletnih dneh povzroči dvig temperature vode v javnem vodovodu, predvsem v stranskih vejah vodovodnega sistema. Takšne razmere lahko postanejo ugodne za razvoj mikroorganizmov v vodovodnem omrežju, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Zato se za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in uporabe pitne vode brez omejitev v obdobju visokih temperatur občasno preventivno izvaja dezinfekcija pitne vode. 
 
Posebni varčevalni ukrepi z vodo niso potrebni
 
Glede na to, da vodni viri na navedenem območju nudijo zadostno zalogo pitne vode, posebni ukrepi varčevanja z vodo torej niso potrebni, pravzaprav redna poraba celo pripomore k boljši kakovosti pitne vode. Zalivanje vrta je tako v teh dneh priporočljivo, ne le z vidika uspevanja povrtnin, ampak tudi z vidika zagotavljanja določenega nivoja porabe vode (ki je zaradi dopustov manjša kot običajno), ki pripomore k hitrejšemu potovanju vode po ceveh, manjšemu segrevanju vode in posledično boljši kakovosti vode, ki priteče do hiš. 

JKP Prodnik
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si