Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Obvestilo o pričetku gradnje Opekarniške ceste v Radomljah

Občanke in občane obveščamo, da bomo s 23. avgustom 2017, pričeli z gradnjo na objektu »REKONSTRUKCIJA OPEKARNIŠKA RADOMLJE – ETAPA 2-3«. Obravnavana lokalna cesta se bo v letu 2017 rekonstruirala na odseku od predvidenega območja OPPN Opekarna Radomlje do križišča Opekarniška-Pod hribom, ki vodi proti naseljema Hudo in Volčji potok, skupaj v dolžini približno 400m. Dela se bodo izvajala skladno s projektom PZI št.: P-360/16, projektivnega podjetja CE DESIGN d.o.o., ki je bil predhodno usklajen z lastniki obmejnih parcel ceste.

Naročilo za izvajalca gradnje smo z javnim razpisom oddali podjetju ELICOM d.o.o., Ljubljanska cesta 106 a, 1230 Domžale (partner v ponudbi ASFALTING d.o.o., ul. Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana).
Nadzornik projekta je podjetje BIRO VERITAS d.o.o., Golo Brdo 85, 1215 Medvode, Domžale, z odgovornim nadzornikom g. Guzelj Petrom.
Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta je podjetje Varstvo d.o.o., Steletova cesta 23a, 1241 Kamnik, g. Roman Hočevar, dipl.var.inž.
S strani Občine Domžale dela koordinira g. Janez Bizjak. Več informacij lahko dobite na telefon 01/7220 120.
 
Sporočamo vam, da bo v tem času moten promet na lokalni cesti Opekarniška cesta s polovično zaporo in kratkotrajnimi popolnimi zaporami prometa. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste je tri mesece od začetka del. 
 
Prosimo za razumevanje.
 
Občina Domžale, Urad župana
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si