Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter obnove vodovodnih objektov

Aktualne in zaključene investicije s strani JKP Prodnik d.o.o.


Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

Za zagotavljanje zanesljive, varne in kakovostne oskrbe s pitno vodo ter ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode se intenzivno izvajajo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.


V letošnjem letu je bil obnovljen vodovod s hišnimi priključki po Kamniški cesti v Preserjah, hkrati pa se je izvedla točkovna sanacija kanalizacije. Vodovod s hišnimi priključki je bil obnovljen tudi po Radio cesti v Domžalah, Koliški cesti na Viru, Gubčevi ulici na Količevem, Šolski ulici v Dobu in Kettejevi ulic na Rodici. 

Zaključuje se obnova vodovoda in hišnih priključkov po Brigadirski cesti, Krožni ulici in Industrijski cesti v Zg. Jaršah ter Aškerčevi ulici v Dobu, začela pa so se obnovitvena dela na vodovodu in hišnih priključkih v Grobljah. 

Po potrebi se hkrati z obnovo vodovoda točkovno sanira kanalizacijo. Po izvedenih delih na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju se obnovi in uredi tudi cestne površine.
 
Obnove vodovodnih objektov 

Sistematično se glede na stanje obnavlja tudi objekte na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju. V letošnjem letu je bila zaključena sanacija servisnega objekta črpališč na Mengeškem polju, kjer je bil v okviru del urejen tudi prostor, ki bo namenjen predstavitvam delovanja vodovodnega sistema osnovnošolcem. Na območju Kolovca je bil nadgrajen sistem črpališč, trenutno pa je v teku obnova vodohrana Spodnja Brezovica pri Dobu. 
 
JKP Prodnik, d.o.o.
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si