Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Obvestilo o pričetku rekonstrukcije ceste Dob-Češenik-Turnše

Občanke in občane obveščamo, da bomo v začetku septembra pričeli z gradnjo na objektu »REKONSTRUKCIJA CESTE DOB-ČEŠENIK-TURNŠE - 3.FAZA«.


Občina Domžale bo v letošnjem letu obravnavano lokalno cesto rekonstruirala na odseku od dostopa za Črnelo oziroma križišča Količevo, skozi celotno naselje Turnše, skupaj v dolžini približno 1000m. Dela se bodo izvajala skladno s projektom PZI št.: 7896, projektivnega podjetja LUZ d.d., Ljubljana. Rekonstrukcija vodovoda bo potekala po projektu za izvedbo (PZI) št. 40-1857-00-2016, ki ga je izdelal Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana.
 
Izvajalec del je podjetje LAVACO d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.
Nadzornik projekta je podjetje GIRI d.o.o., Lavričeva 9, 1000 Ljubljana, z odgovornim nadzornikom g. Igorjem Žugičem. Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta bo podjetje BALEKS d.o.o. Mencingerjeva 39a, 1000 Ljubljana, Jerak Bojan, dipl.var.inž.
S strani Občine Domžale dela koordinira g. Janez Bizjak. Več informacij lahko dobite na telefon 01/7220 120.

V času gradnje bo moten promet na lokalni cesti v Turnšah s polovično zaporo in kratkotrajnimi popolnimi zaporami prometa. Predviden rok izvedbe rekonstrukcije lokalne ceste je tri mesece od začetka del. 
 
Prosimo za razumevanje.

Občina Domžale, Urad župana
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si