Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Investicije v šolsko infrastrukturo

Gradnja prizidka Podružnične osnovne šole v Ihanu, energetska sanacija Osnovne šole Venclja Perka, širitev Osnovne šole Preserje pri Radomljah, obnova telovadnice v Osnovni šoli Dob in številne druge investicije in sanacije, ki jih Občina Domžale namenja našim najmlajšim.

Občina Domžale je z novogradnjami in obnovami vrtcev poskrbela za zadostno število kapacitet in s tem poskrbela, da so vsi otroci, ki so bili v vrtec vpisani in ustrezali pogojem, bili vanj tudi sprejeti. Čez generacije pa je potrebno poskrbeti za zadostno število kapacitet v osnovnih šolah, zato Občina v zadnjem času namenja veliko pozornost gradnji in obnovi osnovnih šol. Ena največjih investicij letošnjega šolskega leta je zagotovo gradnja Podružnične osnovne šole v Ihanu, katere gradnjo smo pričeli v septembru 2016. Nova šola bo otrokom olajšala pot v šolo, saj se jim tako ne bo več potrebno voziti v matično Osnovno šolo Domžale, ta pa bo pridobila nekaj prostora in se tako za nekaj časa izognila prostorski stiski. Z novim šolskim letom 2017/2018 je šola odprla svoja vrata. 
Dela so potekala po predvidenem načrtu in v okviru začrtanega terminskega plana. V Ihanu je zrasel nov prizidek s knjižnico ter zunanjim igriščem. Obnovljena je tudi Šolska ulica, ki pelje mimo šole in zgrajeno avtobusno postajališče. Za potrebe delovanja šole je bila v bližini postavljena tudi nova transformatorska postaja TP Ihan šola in srednje napetostna povezava iz TP Ihan center. 
 
Poleg tega je bila v središču Domžal izvedena energetska sanacija Osnovne šole Venclja Perka, v Preserjah pri Radomljah smo pričeli z deli za širitev Osnovne šole Preserje pri Radomljah in obnovo ter razširitev obstoječe kuhinje. Med poletnimi počitnicami so obnovili tudi notranjost telovadnice v Osnovni šoli Dob. 
 
Število vseh šoloobveznih otrok v občini Domžale za lansko šolsko je bilo 3.711. Na podružnično šolo Ihan je v letošnjem šolskem letu vpisanih vpisanih 213 učencev, od tega je iz matične šole OŠ Domžale odšlo 90 učencev.
 
Občina Domžale, Urad župana
 
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si