Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Oddelek za finance in gospodarstvo

mag. Marjeta Podpeskar Omahen,
vodja oddelka

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 721 42 51
Faks: 01 / 721 42 31
E-pošta:

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek in petek od 8 do 12
 • sreda od 8 do 12 in 13 do 18

Oddelek za finance in gospodarstvo opravlja naloge na področjih:
 • izdelava proračuna, zaključnega račun in izvedba izvrševanja proračuna,
 • finančno materialno poslovanje občine,
 • računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač ter nadomestil,
 • vodenje računov krajevnih skupnosti in občinskih skladov,
 • sestavljanje in vodenje premoženjske bilance,
 • pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizem, obrt, podjetništvo in kmetijstvo),
 • določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in podjetništva,
 • organiziranje izvajanja javne službe varstva živali,
 • izdelovanje predlogov za uvedbo občinskih davkov in taks,
 • spremljanje in analiziranje gospodarstva v občini,
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva,
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja in področja prihodkov občine,
 • vodenje javnih naročil s področja oddelka,
 • vodenje upravnih postopkov,
 • pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si