Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Oddelek za družbene dejavnosti

Kristina Slapar, vodja oddelka
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 724 13 05
Faks: 01 / 721 42 31
E-pošta:

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek in petek od 8 do 12
 • sreda od 8 do 12 in 13 do 18

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na področjih:
 • pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
 • pripravljanje, uresničevanje in pospeševanje programov razvoja zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
 • organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti,
 • delo z mladimi,
 • svetovanje občanom glede pomoči družini na domu, občinske socialne pomoči,
 • skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev preko javnih zavodov na delovnem področju oddelka,
 • pripravljanje in financiranje programov javnih del,
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • vodenje javnih naročil s področja oddelka,
 • vodenje upravnih postopkov,
 • pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si