Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Vloge in obrazci

 • Urad župana, Inšpektorat Področje komunalno redarske službe in inšpekcijskih opravil ter ohranjanja javnega reda in miru.
 • Oddelek za komunalne zadeve Področje javnih vodovodov, javne kanalizacije, javnih sanitarij in javne razsvetljave plinovodov in toplovodov, komunalnih odpadkov, deponij in ekoloških otokov, občinskih javnih cest, državnih cest in avtocest, področje urejanja plakatiranja in oglaševanja, področje vzdrževanja zelenic in drugih javnih površin.
 • Oddelek za urejanje prostora Področje urejanja prostora in varstva okolja, urejanja namembnosti zemljišča in lokacijske informacije.
 • Oddelek za družbene dejavnosti Področje zdravstvenega in socialnega varstva za občane, področje vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa in rekreacije.
 • Oddelek za finance in gospodarstvo
 • Oddelek za premoženjske zadeve Področje javne varnosti, požarne varnosti in civilne zaščite, področje stanovanj in poslovnih prostorov (stanovanjske zadeve - najem, nakup, stanovanjski krediti, poslovni prostori, najem poslovnih prostorov, najemnine).
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si