Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Zemljevid strani

MEDIJSKO SREDIŠČE
OBČINAVizitka
Strategija
Županova pisarna
Občinska upravaUrad župana
Oddelek za finance in gospodarstvo
Oddelek za družbene dejavnosti
Oddelek za urejanje prostora
Oddelek za premoženjske zadeve
Oddelek za komunalne zadeve
Oddelek za investicije
Upravni postopki
Javni natečaji in javni razpisi
Krajevne skupnosti
Občinski svetGradiva za svetnike
Obvestila za svetnike
Seje
Sestava
Naloge
Statut
Poslovnik
Stalne komisije
Delovna telesa
Zapisniki sej
Svetniška vprašanja
Direktni prenos seje
Uradni vestnik
Arhiv - mandat 2010 / 2014
Uradni vestnik
Nadzorni odborMandat 2006- 2010
Mandat 2010 - 2014
Mandat 2014 - 2018
Volilna komisija
Zaščita in reševanjeObčinski štab Civilne zaščite
Javna gasilska služba
Prostovoljna društva
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
Občinske zaščitno-reševalne vaje
Objave
ProračunProračuni po letih
Zaključni računi
Fotogalerija
Novice
Katalog informacij javnega značajaPoraba javnih sredstev v letu 2017
Poraba javnih sredstev v letu 2016
Častni občani
Državni organi
ZA OBČANKE IN OBČANEUradni kontakti organa
Razpisi, povabila in javna naročilaVarstvo okolja in urejanje prostora
Investicije
Družbene dejavnosti
Podjetništvo, turizem in kmetijstvo
Stanovanjska dejavnost
Neposredne pogodbe
Koncesije
Javna razsvetljava
Oglaševanje
Razno
Arhiv
Vloge in obrazci
Uradne ure
Glasilo Slamnik
Domžalski dom
Mestna karticaMestna kartica
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine DomžaleOPN
JAVNE SLUŽBECČN
JKP Prodnik
Zdravstvena dejavnost
Vzgoja in izobraževanje
Pomoč na domu
Javna razsvetljava
Vzdrževanje cest
Oskrba s plinom
Pogrebne storitve
Zapuščene živali
Zimska služba
KULTURA, šport in turizemDruštva
Kulturna dediščina
Kolesarske in pešpoti
Zelena os ob Kamniški Bistrici
Poučna pot Blata Mlake
Šumberk in gozdna pot
Češminov park
Tržni prostor v Domžalah
Hrošček Simon v Domžalah
Slamnikarstvo
Kulturni dom Franca Bernika
Center za mlade
Zavod za šport in rekreacijo
Knjižnica Domžale
Info
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si