Popolna zapora IV. ulica - Homec

18. 2. 2021 Vlado J. 65
Popolna
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu
3715- 8/2021
Po elaboratu začasne prometne ureditve št. ZC - 09/21
22.02.2021 00:00 - 23.04.2021 00:00