POSTOPEK ZA PRIDOBITEV BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV TER VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE

20. 9. 2022 Jana G. 37
20.09.2022
Objave in pozivi
11.10.2022 do 23:59
NE