Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih