Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti