Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo