Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo