Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi