Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih