Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prireditve in dogodki