Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prireditve in dogodki