Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti