Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti