Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prireditve in dogodki