Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja