Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom