Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prireditve in dogodki