Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja