Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih