Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Prireditve in dogodki