Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo