Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prireditve in dogodki