Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja