Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče