Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih