Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti