Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Prireditve in dogodki