Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prireditve in dogodki