Sklep o izdaji soglasja k podpisu pogodbe o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja za poslovne prostore na Šaranovičevi ulici na Viru