Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • predsednik, mag. Borut Kurmanšek
  • namestnica predsednika, Marija Zupančič
  • članica, Bojana Petrović
  • član, Zoran Kramžar
  • članica, Nataša Čokan
  • član, Matej Šager
  • članica, Staša Mlekuž
  • članica, Kristina Brodnik
  • član, Darko Jenko