Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Robert PIŠČANC
  • član, Adis Škrijelj
  • član, Urška JUS
  • član, Ivan JAN
  • član, Jure KOSTANJŠEK
  • član, Franc KOZINC
  • član, Vlado JERANT