Zaščita in reševanje - občinski štab civilne zaščite

Člani
 • poveljnik, Marko ŽAGAR
 • namestnik poveljnika, Peter GUBANC
 • članica, Tina KOMATAR
 • član, Janez KOSIRNIK
 • član, Matjaž MERKUŽIČ
 • član, Aljoša REPANŠEK
 • članica, Boža VIDMAR
 • član, Aleš STRAŽAR
 • član, Matija PODOBNIK
 • član, Janez ANŽIN
 • član, Sašo KOKALJ
 • član, Franci ŽANKAR