Sklep o sprejetju osnutka Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za rekonstrukcijo lokalne ceste 2604 od križišča v Mengšu do križišča v Preserjah in izgradnjo industrijskega tira s tovorne postaje v Jaršah do tovarne Lek