Sklep o sprejetju osnutka Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste M-10 na odseku Depala vas-Črnuče od km 0.0 + 00 m do km 3,0 + 74 m in posredovanje v javno razgrnitev in javno obravnavo