Sklep o izdaji soglasja k imenovanju ravnatelja Osnovne Šole Venclja Perka