Sklep o imenovanju tajnika Občinskega sveta Občine Domžale