Sklep o imenovanju Komisije za pripravo Statuta Občine Domžale in Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale