Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov