Sklep o ustanovitvi Odbora za kulturo, šport in dejavnost društev