Sklep o ustanovitvi Odbora za komunalno stanovanjsko dejavnost