Sklep o ustanovitvi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano