Sklep o ustanovitvi Odbora za požarno varnost, zaščito in reševanje