Sklep o imenovanju Odbora za kulturo, šport in dejavnost društev