Sklep o imenovanju Odbora za komunalno stanovanjsko dejavnost