Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano