Sklep o imenovanju Odbora za varovanje okolja in urejanje prostora