Sklep o sprejemu informacije o poteku obnove Kuhurnega doma Domžale ter o sprejemu odločitve o nadaljevanju sanacije Kulturnega doma Domžale