Sklep o sprejemu poročita o problematiki financiranja vrtcev