Sklep o sprejemu osnutka proračuna Občine Domžale za leto 1996 in osnutka Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1996