Sklep o višini nadomestila za delo odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in urednikov strani Lukovice in Moravče ter drugih članov uredništva glasila "Slamnik"