Sklep o razrešitvi Komisije za celostno podobo občine Domžale