Sklep o proslavah in prireditvah občinskega pomena v letu 1996