Sklep o izdaji soglasja k najemu kredita ter o izdaji poroštva Občine h kreditu Ekološko-razvojnega sklada